Tallers Culturals (Llengües)

Anglès beginner Matí

Dilluns de 10 a 12

Del 2 d'Octubre de 2017 al 4 de Desembre de 2017

Espai: Centre Cívic Guinardó

Professor/a: Gutierrez Mena, Juan Miguel

Descripció: Curs d’anglès iniciació– coneixements bàsics de la llengua – gramàtica i vocabulari. Programa: - Dia 1: Salutacions, comiats, frases de cortesia - Dia 2: Pronoms personals, verb ‘to be’. Teoria - Dia 3: Pronoms personals, verb ‘to be’. Repàs i exercicis - Dia 4: Els números (0-50). Teoria i exercisis - Dia 5: Els números (continuació). Teoria i exercicis - Dia 6: Els pronoms personals i el present simple. Teoria - Dia 7: Els pronoms personals i el present simple. Exercicis - Dia 8: Formes negativa i interrogativa del present simple. Teoria - Dia 9: Formes negativa i interrogativa del present simple. Exercicis - Dia 10: Repàs * El programa d’aquest curs es podrà alterar en funció de l’aptitud, disposició i coneixements del grup Requisits: No es requereix cap coneixement previ de la llengua. Si tens dubtes sobre el teu nivell, escriu a tallers@ccguinardo.cat o vine el dissabte 16 de setembre, a les 12.00 i farem una petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.

Preu: 70,18 € (IVA inclòs)

Veure sessions

Anglès beginner Tarda

Dilluns de 19.30 a 21.30

Del 2 d'Octubre de 2017 al 4 de Desembre de 2017

Espai: Centre Cívic Guinardó

Professor/a: Gutierrez Mena, Juan Miguel

Descripció: Curs d’anglès iniciació– coneixements bàsics de la llengua – gramàtica i vocabulari. Programa: - Dia 1: Salutacions, comiats, frases de cortesia - Dia 2: Pronoms personals, verb ‘to be’. Teoria - Dia 3: Pronoms personals, verb ‘to be’. Repàs i exercicis - Dia 4: Els números (0-50). Teoria i exercisis - Dia 5: Els números (continuació). Teoria i exercicis - Dia 6: Els pronoms personals i el present simple. Teoria - Dia 7: Els pronoms personals i el present simple. Exercicis - Dia 8: Formes negativa i interrogativa del present simple. Teoria - Dia 9: Formes negativa i interrogativa del present simple. Exercicis - Dia 10: Repàs * El programa d’aquest curs es podrà alterar en funció de l’aptitud, disposició i coneixements del grup Requisits: No es requereix cap coneixement previ de la llengua. Si tens dubtes sobre el teu nivell, escriu a tallers@ccguinardo.cat o vine el dissabte 16 de setembre, a les 12.00 i farem una petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.

Preu: 70,18 € (IVA inclòs)

Veure sessions

Anglès beginner, un pas més

Dimarts de 19.30 a 21.30

Del 3 d'Octubre de 2017 al 5 de Desembre de 2017

Espai: Centre Cívic Guinardó

Professor/a: Gutierrez Mena, Juan Miguel

Descripció: Continuació del curs d’anglès beginner. Seguirem estudiant conceptes de gramàtica bàsica anglesa, vocabulari, fonètica i expressió oral. Programa: A la segona sessió es durà a terme una prova de nivell i en funció dels resultats desenvoluparem el programa més adequat per a les necessitats del grup. El que figura a continuació és només un model a tall d’exemple. - Dia 1: Presentacions - Dia 2: Test de nivell - Dia 3: Pronoms personals, possessius i reflexius - Dia 4: L’article: Diferència entre article determinat i indeterminat - Dia 5: Noms comptables i incomptables – adjectius quantificadors - Dia 6: Verbs regulars i irregulars. L’ús de l’auxiliar en diferents temps verbals - Dia 7: Diferències entre els verbs ‘to do’ i ‘to make’ - Dia 8: Ús correcte de les ‘tag questions’ - Dia 9: Els condicionals en anglès - Dia 10: Repàs Requisits: Serà necessari realitzar una petita prova de nivell abans de començar el curs. Si tens dubtes sobre el teu nivell, escriu a tallers@ccguinardo.cat o vine el dissabte 16 de setembre, a les 12.00 i farem una petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.

Preu: 70,18 € (IVA inclòs)

Veure sessions

Anglès intermig

Dimarts de 10 a 12

Del 3 d'Octubre de 2017 al 5 de Desembre de 2017

Espai: Centre Cívic Guinardó

Professor/a: Gutierrez Mena, Juan Miguel

Descripció: En aquest taller millorarem els aspectes gramaticals més avançats de l’idioma. Programa: A la segona sessió es durà a terme una prova de nivell i en funció dels resultats desenvoluparem el programa més adequat per a les necessitats del grup. El que figura a continuació és només un model a tall d’exemple. - Dia 1: Presentacions - Dia 2: Test de nivell - Dia 3: Els condicionals (zero, first, second, third) - Dia 4: La veu passiva en anglès. Conceptes teòrics i pràctics - Dia 5: Oracions amb pronom relatiu de subjecte /objecte - Dia 6: Expressar hàbits al passat (used to / would) - Dia 7: Utilització del ‘like’ com a comparatiu a preguntes - Dia 8: Verbs amb –ing o infinitiu. Construccions verbals amb preposició - Dia 9: Perífrasis verbals (phrasal verbs) - Dia 10: Repàs Requisits: Tenir un nivell A2 – B1 de l’idioma, especialment en gramàtica, comprensió lectora i vocabulari. Serà necessari realitzar una petita prova de nivell abans de començar el curs. Si tens dubtes sobre el teu nivell, escriu a tallers@ccguinardo.cat o vine el dissabte 16 de setembre, a les 12.00 i farem una petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.

Preu: 70,18 € (IVA inclòs)

Veure sessions

Abans d'inscriure't

Abans de fer una inscripció en línia has de saber que la inscripció és nominal. Amb les teves dades no pots inscriure a una altra persona.

Suplement per al material

Recorda que alguns tallers tenen suplement per al material comú, que hauràs de pagar en efectiu el primer dia de classe.

Tarifes reduïdes

Per beneficiar-te de reduccions de tarifes cal que presentis la documentació i facis la inscripció presencialment al centre.