Logo del centre cívic

Espectacles i Conferències (Activitats Exposicions)

Novetat!!
El Fanzine como herramienta Disruptiva | Taller

Dimarts de 19 a 21

23 de març de 2021

Espai: ONLINE

El fanzine suposa un suport per a expressar les idees lliurement a través d'un format accessible a tots els públics, en el qual els tabús i els límits del políticament correcte es transgredeixen. A través d'eines com l'apropiació d'imatges i textos extrets de revistes, periòdics o imatges pròpies, s'intervé i es modifica el seu significat per a generar nous discursos. Es treballa en grups reduïts adaptats a la quantitat de talleristas per a així realitzar un número de fanzines col·lectius.

Activitat complementaria de l'exposició col·lectiva del projecte MIRADA PILOT.

Preu: Gratuït

Dimarts
23/03/2021

Inscripcions

Tots els tallers són per a majors de 18 anys, si no s'especifica el contrari. Les inscripcions per a tallers infantils i per a joves hauran d'anar a nom del pare/mare o tutor/a.

Baixes

Una setmana abans de l'inici del taller ja no s'acceptaran baixes en cap cas.

Important

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual les activitats trimestrals s'adaptaran perquè puguin realitzar-se en línia. El nombre d'hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l'import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
PROGESS | Av. Diagonal, 392 (1r- 1a) - 08037 Barcelona
progess@progess.com

Centre Cívic
CENTRE CÍVIC GUINARDÓ

Ronda Guinardó, 113
08041 Barcelona
93 450 39 87
informacio@ccguinardo.cat

Logo Miram Cloud